KLASA: 035-01/17-01/03 URBROJ: 238/18-121-17-4 Luka, 18.12.2017. Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za dopunu informacije od 16. prosinca 2017. godine...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Luka, Luka prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 18. rujna 2016. godine, obavještavamo Vas da Osnovna škola Luka u Luki, Trg sv. R...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?