Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Mahično, Mahično od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Mahično, Mahično Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukl...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Mahično, Mahično prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, OŠ Mahično nema kodeks odijevanja. Ubuduće kad pišete dopise pazite na pravopis: ODIJEVANJE. Srdačan pozdrav Gorana Simić-Vinski ravnat...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?