Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Pošt...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac nema propisan način odijevanja za učitelje/profesore/predavače odnosno ostale zaposlenike škole...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?