Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Matija Antun Reljković, Cerna Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poš...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Matija Antun Reljković, Cerna prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pravo na pristup informacija o postojanju dress codea za učenike i učitelje, obavještavamo Vas da u našoj školi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?