Poštovani, U privitku Vam dostavljam tražene informacije na Vaš zahtjev za pristup informacija vezano uz Vijeće roditelja. S poštovanjem. Služ...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Matija Gubec, Magadenovac prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

OSNOVNA ŠKOLA "MATIJA GUBEC" MAGADENOVAC KLASA: 008-06/16-01/1 URBROJ: 2115/07-16-01/2 Magadenovac, 20. rujna 2016. Hanna Mohar PREDMET: Od...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?