Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Mljet, Mljet prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana,   Na Vaš upit odgovaramo da u OŠ Mljet ne postoji nikakav kodeks odijevanje ni za učenike ni za ostalo osoblje.   S poštovanjem,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?