Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Monte Zaro, Pula od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Monte Zaro, Pula Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukl...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Monte Zaro, Pula prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, Osnovna škola Monte Zaro Kućnim redom , člankom 12. stavkom 3 uz ostala prava i obveze učenika propisuje da su učenici obvezni dolaziti ured...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?