Osnovna škola Mursko Središće V. Nazora 22 40315 Mursko Središće KLASA: 052-02/17-02 URBROJ: 2109-36-01-17-04 Predmet : Dopuna odgovora na zahtjev Vij...
Dress code u hrvatskim školama

Ne posjeduju informacije

Poštovani, na temelju Vašeg zahtjeva za pristup informacijama dostavljamo Vam sljedeće: Naša škola nema propisan način odijevanja za učenike Naša...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?