REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA NEGOSLAVCI KLASA: 003-08/17-01/3 URBROJ: 2196-82-17-1 NEGOSLAVCI, 29. 09. 2017. ZAPI...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Negoslavci, Negoslavci prema Hanna Molnar dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavu informacija o službenom kodeksu odijevanja, dostavljamo Vam podatak za Osnovnu školu Negoslavci, Petrov...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?