REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC Bana Josipa Jelačića 13 23450 OBROVCA Tel./faks: 023/689-059; 023/689-417 E-mail: [Osnovna...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Obrovac, Obrovac prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA OBROVAC Bana Josipa Jelačića 13 23450 OBROVAC Tel./faks: 023/689-059 E-mail: [Osnovna škola Obrovac...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?