Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Plaški, Plaški od strane Igor Valentin dana .

Kašnjenja

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Plaški, Plaški Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, suklad...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Plaški, Plaški prema Hanna Mohar dana .

Djelomično uspješno.

Osnovna škola Plaški Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva od 18.9.2016.godine  obavještavamo Vas o slijedećem: 1. Pravila primjerenog ponašanja nepos...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?