Klasa: 007-01/18-03/1 Urbroj: 2170-55-02-18-1 Rijeka, 3. siječnja 2018. godine G. Igor Valentin Putem elektroničke pošte: [...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Podmurvice, Rijeka prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, Temeljem vašeg upita za PPI, Vašem zahtjevu se udovoljava, te Vam se u privitku dostavljaju tražene informacije. Tajnik OŠ Podmurvice, Mar...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?