Razvojna agencija Čazma

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Plan rada za 2017. godinu
Odgovor Razvojna agencija Čazma prema Ivona Perić dana .

Uspješan.

Poštovani, temeljem zahtjeva od 03.01.2017. dostavljamo Vam tražene podatke. U prilogu Vam dostavljamo Plan rada za 2017. godinu . Lijep pozdrav. D...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?