Plan rada za 2017. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Ivona Perić za Razvojna agencija Čazma

Zahtjev je uspješan.

Od: Ivona Perić

Za: Razvojna agencija Čazma

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017.
godinu.

S poštovanjem,

Ivona Perić

Spojite s ovim

Od: Dajana Petrina
Razvojna agencija Čazma


Attachment Plan rada i financijski plan 2017..pdf
4.0M Download View as HTML


Poštovani,
temeljem zahtjeva od 03.01.2017. dostavljamo Vam tražene podatke. U
prilogu Vam dostavljamo Plan rada za 2017. godinu .
Lijep pozdrav.
Dana 3. siječnja 2017. u 22:20 Ivona Perić
<[1][ZPPI #3096 email]> je napisao/la:

     Za: Razvojna agencija Čazma

     Poštovani,

     temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
     dostavi u digitalnom obliku sljedeći dokument: plan rada za 2017.
     godinu.

     S poštovanjem,

     Ivona Perić

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #3096 email]

     Je li [3][Razvojna agencija Čazma e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Razvojna agencija Čazma? Ako da, molimo
     kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
   
 [4]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [5]http://imamopravoznati.org/help/officers

     For more detailed guidance on safely disclosing information, read
     the latest advice from the Information Commissioner:
     [6]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

--
Dajana Petrina, mag.ekon. in posl.ved
Stručni suradnik za EU projekte
Razvojna agencija Čazma d.o.o.
Trg Čazmanskog kaptola 13, Čazma
E-mail: [7][e-mail adresa]
[broj mobitela]/8632-186
        099/277-1194

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #3096 email]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. mailto:[Razvojna agencija Čazma e-mail za zahtjeve]
4. http://imamopravoznati.org/change_reques...
5. http://imamopravoznati.org/help/officers
6. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
7. mailto:[e-mail adresa]

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Razvojna agencija Čazma može: