Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport

2 zahtjeva
Postovana, opetovano zatražena informacija zaštićena je zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka sukladno Rješenju Službenice za inf...
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš upit od 28. siječnja 2018., zaprimljen prema Urudžbenom zapisniku 29. siječnja 2018. godine, a ko...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?