Poštovani, Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati: - naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?