Trgovačko društvo Baška

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

1 zahtjeva
Poštovani. dostavljamo tražene podatke: - TD BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (poštanska adresa za podnošenje prigovora) -051 864 132 (telefaks z...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?