Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Zdenka Radoš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Trgovačko društvo Baška kao dio skupine poslane na 254 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Trgovačko društvo Baška

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka 3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte, navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

T.D. Baška d.o.o., Trgovačko društvo Baška

Poštovani.
dostavljamo tražene podatke:
- TD BAŠKA d.o.o., Palada 88, 51523 Baška (poštanska adresa za podnošenje prigovora)
-051 864 132 (telefaks za podnošenje prigovor)a
- [Trgovačko društvo Baška e-mail za zahtjeve] (elektronička pošta za podnošenje prigovora).

S poštovanjem,
Ljiljana Vraneš

Odjel općih i administrativnih poslova

T. D. "Baška" d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Palada 88, 51 523 Baška
Tel: 051/856-133
Fax: 051/864-132
E-mail: [Trgovačko društvo Baška e-mail za zahtjeve]
Web: www.tdbaska.hr

Napomena:
Ova poruka i svi privitci povjerljivi su i namijenjeni isključivo naznačenom primatelju(ima). Ukoliko niste naznačeni primatelj, molimo Vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošiljatelja, da ne preslikavate i ne otkrivate sadržaj te da izbrišete poruku i sve privitke. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke ili njezinih dijelova zabranjeno je. S obzirom da komunikacija Internetom nije zaštićena, ne preuzimamo odgovornost za eventualne štete proizašle iz korištenja ove poruke i privitaka što uključuje, ali nije ograničeno, na greške u prijenosu podataka, greške u sadržaju te prisustvo malicioznog koda.

Disclaimer:
This e-mail and all attached files are confidential and intended for sole use by the person(s) mentioned as the recipient(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, do not copy or disclose its content and delete this message and all attachment(s) from your system. Any unauthorized use, distribution, disclosure, printing or copying of this e-mail other than by the intended recipient(s) is prohibited. Considering that Internet communication is not secure, we accept no liability for any potential damage caused due to errors in data transmission or by this message and files attached to it. No warranty is given that this email is free of viruses or other malicious programs.

ŠTEDITE PAPIR - ČUVAJTE ŠUME!
Molim vas ne printajte ovu poruku ukoliko to nije neophodno
(please don't print this email unless you really need to)

prikazati citirane dijelove