Turistička zajednica Brodski Stupnik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Brodski Stupnik prema Ivica Jeđud dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani! Vezano za Vaš zahtjev od 16.04.2015. godine izvješćujemo Vas da ne raspolažemo traženim podacima o broju turista za navedeno rzdoblje. S...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?