Turistička zajednica Brodski Stupnik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Brodski Stupnik prema Ivica Jeđud dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani! Vezano za Vaš zahtjev od 16.04.2015. godine izvješćujemo Vas da ne raspolažemo traženim podacima o broju turista za navedeno rzdoblje. S...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?