Turistička zajednica Gola

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Gola prema Ivica Jeđud dana .

Uspješan.

Poštovani! Na području Općine Gola u razdoblju od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. boravilo je ukupno 59 turista. S poštovanjem! Predsjednik: Romeo Bl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?