Turistička zajednica Gola

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Gola prema Ivica Jeđud dana .

Uspješan.

Poštovani! Na području Općine Gola u razdoblju od 1. 1. 2014. do 31. 12. 2014. boravilo je ukupno 59 turista. S poštovanjem! Predsjednik: Romeo Bl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?