Turistička zajednica Goveđari

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Odgovor Turistička zajednica Goveđari prema Sonja Radočaj dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana gospođo Sonja, Turistička zajednica Goveđari je temeljem Zakona o turističkim zajednicama i ..... ukinuta 2010. godine a kao pravni slijednik...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?