Turistička zajednica Grada Zaboka

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Datum brisanja iz registra neprofitnih organizacija: 7.9.2017. (izvor: MozaikVeza.hr)

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Zahtjev poslan Turistička zajednica Grada Zaboka od strane Ivica Jeđud dana .

Kašnjenja

Poštovani Turistička zajednica Zabok, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Temeljem Zakona o pravu na...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?