Turistička zajednica Staro Petrovo Selo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Broj turista u 2014. godini
Zahtjev za požurnicom poslan Turistička zajednica Staro Petrovo Selo od strane Sonja Radočaj dana .

Kašnjenja

Poštovani, Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti je dužno odgovoriti na zahtjev za pristup informacijama u roku od 15 da...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?