Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave and Javna uprava i politički sustav

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

2 zahtjeva
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: UP/I-008-01/16-01/27, URBROJ: 2109-01-05-03/3-16-04 od 08. prosinca 2016. godine, a u vezi Vašeg...
  Poštovani, U privitku dostavljamo tražene informacije LP   Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ. samostalna upravna referentica za inf...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?