RješavanjE viškova i manjkova zaposlenika u školama

Igor Borić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) pozivam Vas da mi dostavite sljedeće informacije o rješavanja viškova i manjkova zaposlenika u školama:

• Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru prijava viškova i manjkova zaposlenika u školama? Ukoliko da, molim Vas navedite kako.

• Je li nadležno tijelo nadziralo rad Vašeg ureda ili Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim da mi se dostavi dokaz o nadzoru.

• Je li Vaš ured zaprimio primjedbe na rad Vaših predstavnika u Povjerenstvu za viškove i manjkove ili Povjerenstva za viškove i manjkove? Ukoliko jest, molim navedite na što su se odnosile?

Molimo Vas da tražene informacije dostavite u što kraćem roku, a najkasnije u roku propisanom čl. 20. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) na e-mail: [email address]

S poštovanjem,

Igor Borić

Karmela Habuš Zadravec, Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, Čakovec

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: UP/I-008-01/16-01/27, URBROJ:
2109-01-05-03/3-16-04 od 08. prosinca 2016. godine, a u vezi Vašeg
zahtjeva od 06. prosinca 2016. godine.

 

S poštovanjem,

 

Karmela Habuš Zadravec, mag. prim. educ.

službenica za informiranje

 

Ured državne uprave u Međimurskoj županiji                                

Ruđera Boškovića 2

40000 Čakovec

[1]www.udu-mz.hr

tel.: 040/374-061

faks: 040/374-037

 

References

Visible links
1. http://www.udu-mz.hr/