Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Split

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Javna uprava i politički sustav and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ukidanje ureda državne uprave i povjeravanje poslova županijama: stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 66/19) posebnim je zakonima propisano povjeravanje poslova državne uprave jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljem navedenog od 1. siječnja 2020. godine ovaj Ured državne uprave prestaje s radom. Svi poslovi koje je do ukidanja obavljao ovaj Ured državne uprave povjeravaju se upravnim odjelima nadležne županije.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

3 zahtjeva
FYI, potrazite odgovor kroz drugi zahtjev: https://imamopravoznati.org/request/dostava_zapisnika_javne_rasprave#incoming-10763
Poštovana,   U privitku se dostavlja odgovor na vaš zahtjev od 24. siječnja 2017. godine.   Lp Ljubičić Mirela, mag. prava REPUBLIKA HRVATSKA (I...
  REPUBLIKA HRVATSKA URED onZ,qvwn R UPRAVE u spLI TS K0-DA LMA T I NS KoJ Zu p,qlw lt Klas a : 0 3 2 -0 2/I 6-0 2/000 2 6 Urbroj: 2 I I 1-02-02-l 6-0...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?