Usluga, Pazin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za obavljanje komunalnih djelatnosti

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Usluga, Pazin prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovani, U nastavku dostavljamo informaciju o kontaktima za podnošenje prigovora: - poštanska adresa: usluga d.o.o. , Pazin, šime Kurelića 22 - tele...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?