Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Veleučilište u Šibeniku, Studentski centar Šibenik, Šibenik koristeći ovu stranicu.