Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. više ne postoji obzirom da je zbog statusne promjene pripajanja s danom 01.07.2016. godine prestala postojati (brisana je iz sudskog registra) i u pravnom prometu posluje kao Vodoopskrba i odvodnja Zagebačke županije d.o.o.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Poštovana! U prilogu dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora za sve organizacijske jedinice Vodoopspkrbe i odvodnje Zagrebačke ž...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?