Zavičajni muzej Kalinovac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Kultura i umjetnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Besplatan ulaz u muzej
Odgovor Zavičajni muzej Kalinovac prema Sonja Radočaj dana .

Uspješan.

KLASA: 008-01/17-01/08 URBROJ: 2137/21-01/02-17-2 Kalinovac, 15. studenoga 2017. PREDMET: Dostava informacija Poštovana, Općina Kalinovac ne naplać...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?