Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Čakovec koristeći ovu stranicu.