Poštovani, U privitku Vam prosljeđujemo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu koje je dostavljeno povjeren...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?