Poštovani, Šaljem Vam u privitku Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu. Napominjem da se spomenuto Izvješće nala...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?