Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima and Zapošljavanje, rad i radni odnosi, također poznato kao ZOSI

5 zahtjeva
Poštovani, uz isprike na kašnjenju odgovora zbog objektivnih, nepredviđenih razloga uzrokovanih pandemijom COVID-19, u nastavku je odgovor na vaše pit...
Za: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija mo...
Poštovani,   Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom informacija, a za potrebe izrade znanstvenog članka s temom siromaštva osoba s invaliditetom izvj...
    Poštovani,     Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom informacija, a za potrebe izrade znanstvenog članka s temom siromaštva osoba s invali...
Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, j...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?