Isplate medijima

Uspješan.

Poštovani, Sukladno članku 20.Zakona o pravu na pristup informacijama u privitku Vam dostaljamo tražene podatke . ŽUC Zadar

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?