Public authorities

Found 81 public authorities in the category ‘Agencies, institutes, funds, centers’

legal entity for water management
71 requests made.
Added on .
Agencija za elektroničke medije, Zagreb 3 requests made.
Added on .
Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb 3 requests made.
Added on .
Agencija za javno-privatno partnerstvo Also called AJPP.
2 requests made.
Added on .
Defunct.
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Also called HALMED.
1 request made.
Added on .
Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb Also called AMPEU.
1 request made.
Added on .
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split 3 requests made.
Added on .
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb Also called AZOO.
7 requests made.
Added on .
Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Zagreb Also called AORT.
2 requests made.
Added on .
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb Also called AZONIZ.
2 requests made.
Added on .
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb Also called APPRRR.
18 requests made.
Added on .
Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb Also called APZ.
3 requests made.
Added on .
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb Also called APN.
2 requests made.
Added on .
Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja Also called Ex-Agencija.
2 requests made.
Added on .
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb 2 requests made.
Added on .
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb Also called ARPA.
0 requests made.
Added on .
Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Zagreb 2 requests made.
Added on .
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb Also called ASOO.
2 requests made.
Added on .
Agencija za ugljikovodike, Zagreb 19 requests made.
Added on .
Agencija za vodne putove, Vukovar 1 request made.
Added on .
Agencija za zaštitu okoliša Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatsk...
5 requests made.
Added on .
Defunct.
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb Also called AZOP.
4 requests made.
Added on .
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb Also called AZTN.
2 requests made.
Added on .
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb Also called AZVO.
6 requests made.
Added on .
Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb Also called CERP.
1 request made.
Added on .
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb Also called DAB.
1 request made.
Added on .
Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb Also called DZZP. Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hr...
0 requests made.
Added on .
Defunct.
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Financijska agencija, Zagreb Also called FINA.
8 requests made.
Added on .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 request made.
Added on .
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 0 requests made.
Added on .
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb 6 requests made.
Added on .
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb Also called HACZ.
2 requests made.
Added on .
Hrvatska agencija za hranu, Osijek 2 requests made.
Added on .
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb Also called HAMAG-BICRO. POSLOVNO - INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE - BICRO, društvo s ograničenom odgovornošću - u likvidaciji
2 requests made.
Added on .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb Also called HANFA.
15 requests made.
Added on .
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb Also called HAOP.
10 requests made.
Added on .
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Zagreb 3 requests made.
Added on .
Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb Also called HAA.
2 requests made.
Added on .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Also called HBOR.
8 requests made.
Added on .
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb Also called HERA.
2 requests made.
Added on .
Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci Also called HPA.
2 requests made.
Added on .
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Zagreb Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj savjetodavnoj...
0 requests made.
Added on .
Defunct.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb Also called HAKOM.
3 requests made.
Added on .
Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Osijek Also called HCPHS.
1 request made.
Added on .
Hrvatski centar za razminiranje, Sisak 0 requests made.
Added on .
Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski hidrografski institut, Split 0 requests made.
Added on .
Hrvatski mjeriteljski institut, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski registar brodova, Split Also called HRB.
0 requests made.
Added on .
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Also called HZJZ.
20 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za norme, Zagreb 2 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb 1 request made.
Added on .
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb 6 requests made.
Added on .
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb Also called HZZZSR.
1 request made.
Added on .
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb Also called HZZO.
3 requests made.
Added on .
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Also called NCVVO.
3 requests made.
Added on .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Also called NZJZ Stampar.
3 requests made.
Added on .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Also called NZJZ PGŽ.
0 requests made.
Added on .
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zagreb Also called OTC.
0 requests made.
Added on .
Pravosudna akademija, Zagreb 0 requests made.
Added on .
Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb Also called SOA.
0 requests made.
Added on .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Also called SAFU. državna-tijela agencije
2 requests made.
Added on .
Središnji registar osiguranika, Zagreb Also called REGOS.
0 requests made.
Added on .
Zavod za sigurnost informacijskih sustava, Zagreb Also called ZSIS.
0 requests made.
Added on .
Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Zagreb 0 requests made.
Added on .

Can't find the one you want?