Hrvatska pošta, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Companies and Traffic and communications, also called HP

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

16 requests
Dostava pošiljke2
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Bruno Paris on .

Long overdue.

Poštovani, Vaš zahtjev proslijeđen je na nadležno postupanje. Službenik za informiranje Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb www.posta.h...
Dostava pošiljke
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Bruno Paris on .

Partially successful.

Poštovani, Vaš zahtjev proslijeđen je na nadležno postupanje. Službenik za informiranje Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb www.posta.h...
Dostava pošiljke
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Bruno Paris on .

Partially successful.

Poštovani gospodine Paris,   nastavno na Vaš prigovor koji smo zaprimili putem elektroničke pošte dana 6. ožujka 2023. godine, a odnosi se na poši...
Kolektivni ugovor HP
Request to Hrvatska pošta, Zagreb by Miroslav Schlossberg. Annotated by Miroslav Schlossberg on .

Successful.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ured Povjerenika KLASA: 008-03/22-01/168 URBROJ: 401-01/07-22-04 Zagreb, 6. lipnja 2022. PREDMET...
Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima
Internal review request sent to Hrvatska pošta, Zagreb by HRVOJE ŠIMIČEVIĆ on .

Awaiting response to the rush note.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hr...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Request sent to Hrvatska pošta, Zagreb by Gong on .

Long overdue.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama...
  Poštovani,   Rješenjem Povjerenika za informiranje KLASA:UP/II-008-07/20-01/876, URBROJ: 401-01/05-20-3 od 7. rujna 2020. odobreno Vam je prav...
Kolektivni ugovor HP-a
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Miroslav Schlossberg on .

Long overdue.

Poštovani gospodine Schlossberg, obraćamo Vam se povodom Vašeg dopisa dostavljenog HP – Hrvatskoj pošti d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, dana 06.06.2020....
Kolektivni ugovor HP-a
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Miroslav Schlossberg on .

Long overdue.

Poštovani, HP – Hrvatska pošta d.d. kao tijelo javne vlasti, zaprimilo je Vaš Zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite „dostavu sadržaja kolekt...
Pravilnik o poslovnoj tajni
Follow up sent to Hrvatska pošta, Zagreb by Miroslav Schlossberg on .

Successful.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Ovim putem potvrdujem primitak vaseg rjesenja broj HP-08-032802/18 od 27.5.2019. te oznacujem ovaj zahtjev usp...
Broj: HP-08-002871/19 28.02.2019. RJESENJE odbija se zahtjev za pristup informacijama od 12.1.2019. U bitnone HP navodi kako je proveden test raz...
Informacije o poštanskim rajonima
Follow up sent to Hrvatska pošta, Zagreb by Miroslav Schlossberg on .

Refused.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Zaprimio sam vase rjesenje vase oznake HP-08-032802/18 pd 26.11.2018. kojim odbijate zahtjev za pristup inform...
HP na Viroexpo 2018
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Miroslav Schlossberg on .

Successful.

Poštovani/a, kako bi Vaš zahtjev mogao biti rješavan od strane ovog tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN...
Poštovani, u privitku se dostavlja Rješenje ovog tijela javne vlasti kojim je odlučeno o, niže u mail-u podnesenom, Zahtjevu za pristup informacijama....
Podatci o usluzi Moja pošta
Response by Hrvatska pošta, Zagreb to Igor Valentin on .

Refused.

Poštovani, vezano uz zatraženu dopunu dostavljenih informacija, HP - Hrvatska pošta d.d., donijela je Rješenje kojim je odlučila o navedenom i koje Va...
Poštovani,   dozvolite da iskoristimo priliku da Vam zahvalimo što pokazujete interes za usluge Hrvatske pošte te nas informirate o našim uslugama...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?