Hrvatska pošta, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Promet i komunikacije, također poznato kao HP

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

16 zahtjeva
Dostava pošiljke2
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Bruno Paris dana .

Jako kasni

Poštovani, Vaš zahtjev proslijeđen je na nadležno postupanje. Službenik za informiranje Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb www.posta.h...
Dostava pošiljke
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Bruno Paris dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Vaš zahtjev proslijeđen je na nadležno postupanje. Službenik za informiranje Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb www.posta.h...
Dostava pošiljke
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Bruno Paris dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani gospodine Paris,   nastavno na Vaš prigovor koji smo zaprimili putem elektroničke pošte dana 6. ožujka 2023. godine, a odnosi se na poši...
Kolektivni ugovor HP
Zahtjev za Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ured Povjerenika KLASA: 008-03/22-01/168 URBROJ: 401-01/07-22-04 Zagreb, 6. lipnja 2022. PREDMET...
Zahtjev za pristup informacijama - ugovori o uslugama s medijima
Zahtjev za požurnicom poslan Hrvatska pošta, Zagreb od strane HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Hr...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Hrvatska pošta, Zagreb od strane Gong dana .

Jako kasni

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama...
  Poštovani,   Rješenjem Povjerenika za informiranje KLASA:UP/II-008-07/20-01/876, URBROJ: 401-01/05-20-3 od 7. rujna 2020. odobreno Vam je prav...
Kolektivni ugovor HP-a
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Poštovani gospodine Schlossberg, obraćamo Vam se povodom Vašeg dopisa dostavljenog HP – Hrvatskoj pošti d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, dana 06.06.2020....
Kolektivni ugovor HP-a
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Poštovani, HP – Hrvatska pošta d.d. kao tijelo javne vlasti, zaprimilo je Vaš Zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite „dostavu sadržaja kolekt...
Pravilnik o poslovnoj tajni
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Ovim putem potvrdujem primitak vaseg rjesenja broj HP-08-032802/18 od 27.5.2019. te oznacujem ovaj zahtjev usp...
Broj transakcija ePošte u 2017-2018
Zahtjev za Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Odbačeno / odbijeno

Broj: HP-08-002871/19 28.02.2019. RJESENJE odbija se zahtjev za pristup informacijama od 12.1.2019. U bitnone HP navodi kako je proveden test raz...
Informacije o poštanskim rajonima
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Odbačeno / odbijeno

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Zaprimio sam vase rjesenje vase oznake HP-08-032802/18 pd 26.11.2018. kojim odbijate zahtjev za pristup inform...
HP na Viroexpo 2018
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Poštovani/a, kako bi Vaš zahtjev mogao biti rješavan od strane ovog tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN...
Poštovani, u privitku se dostavlja Rješenje ovog tijela javne vlasti kojim je odlučeno o, niže u mail-u podnesenom, Zahtjevu za pristup informacijama....
Podatci o usluzi Moja pošta
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Igor Valentin dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani, vezano uz zatraženu dopunu dostavljenih informacija, HP - Hrvatska pošta d.d., donijela je Rješenje kojim je odlučila o navedenom i koje Va...
Poštovani,   dozvolite da iskoristimo priliku da Vam zahvalimo što pokazujete interes za usluge Hrvatske pošte te nas informirate o našim uslugama...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?