Hrvatska pošta, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Promet i komunikacije, također poznato kao HP

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

12 zahtjeva
Kolektivni ugovor HP
Zahtjev za Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA POVJERENIK ZA INFORMIRANJE Ured Povjerenika KLASA: 008-03/22-01/168 URBROJ: 401-01/07-22-04 Zagreb, 6. lipnja 2022. PREDMET...
Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godine
Zahtjev poslan Hrvatska pošta, Zagreb od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materijalnim uslugama...
  Poštovani,   Rješenjem Povjerenika za informiranje KLASA:UP/II-008-07/20-01/876, URBROJ: 401-01/05-20-3 od 7. rujna 2020. odobreno Vam je prav...
Kolektivni ugovor HP-a
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Kašnjenja

Poštovani gospodine Schlossberg, obraćamo Vam se povodom Vašeg dopisa dostavljenog HP – Hrvatskoj pošti d.d., Zagreb, Jurišićeva 13, dana 06.06.2020....
Kolektivni ugovor HP-a
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Kašnjenja

Poštovani, HP – Hrvatska pošta d.d. kao tijelo javne vlasti, zaprimilo je Vaš Zahtjev za pristup informacijama u kojem tražite „dostavu sadržaja kolekt...
Pravilnik o poslovnoj tajni
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Ovim putem potvrdujem primitak vaseg rjesenja broj HP-08-032802/18 od 27.5.2019. te oznacujem ovaj zahtjev usp...
Broj transakcija ePošte u 2017-2018
Zahtjev za Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg. Komentirao Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Broj: HP-08-002871/19 28.02.2019. RJESENJE odbija se zahtjev za pristup informacijama od 12.1.2019. U bitnone HP navodi kako je proveden test raz...
Informacije o poštanskim rajonima
Dodatna poruka poslana je Hrvatska pošta, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .

Odbijen.

Za: Hrvatska pošta, Zagreb Postovani, Zaprimio sam vase rjesenje vase oznake HP-08-032802/18 pd 26.11.2018. kojim odbijate zahtjev za pristup inform...
HP na Viroexpo 2018
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Miroslav Schlossberg dana .

Uspješan.

Poštovani/a, kako bi Vaš zahtjev mogao biti rješavan od strane ovog tijela javne vlasti sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN...
Poštovani, u privitku se dostavlja Rješenje ovog tijela javne vlasti kojim je odlučeno o, niže u mail-u podnesenom, Zahtjevu za pristup informacijama....
Podatci o usluzi Moja pošta
Odgovor Hrvatska pošta, Zagreb prema Igor Valentin dana .

Odbijen.

Poštovani, vezano uz zatraženu dopunu dostavljenih informacija, HP - Hrvatska pošta d.d., donijela je Rješenje kojim je odlučila o navedenom i koje Va...
Poštovani,   dozvolite da iskoristimo priliku da Vam zahvalimo što pokazujete interes za usluge Hrvatske pošte te nas informirate o našim uslugama...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?