Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Local and regional administrative divisions as founders of public bodies, Public institutions and Health, also called NZJZ PGŽ

1 request
Uputa podnositelju zahtjeva: Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije)...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?