Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Zdravstvo, također poznato kao NZJZ PGŽ

1 zahtjeva
Uputa podnositelju zahtjeva: Pravo na pristup informacijama podrazumijeva pravo tražiti informacije (dokumente, zapise podataka i druge informacije)...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?