Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Zahtjev poslan Osnovna škola Centar, Pula od strane Igor Valentin dana .

Jako kasni

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Centar, Pula Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše 2017/2018 Poštovani, sukladno...
Dress code u hrvatskim školama
Odgovor Osnovna škola Centar, Pula prema Hanna Molnar dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana, nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama - Dress code u hrvatskim školama od dana 19. rujna 2016. godine daje se kako slijedi: 1....

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?