Poštovani, Ministarstvo unutarnjih poslova ustupilo nam je (dopis MUP-a KLASA: 008-01/23-01/43, URBROJ: 511-01-11-23-5, od 9. ožujka 2023.) dio vašeg z...
Poštovani g. Hadžiegrić, Sigurnosno-obavještajna agencija nije nadležna za upit koji ste poslali. Sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informa...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?