Poštovani, Ministarstvo unutarnjih poslova ustupilo nam je (dopis MUP-a KLASA: 008-01/23-01/43, URBROJ: 511-01-11-23-5, od 9. ožujka 2023.) dio vašeg z...
Popis članova vijeća PMF-a
Odgovor Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb prema Josip Hadziegric dana .

Odbačeno / odbijeno

Poštovani g. Hadžiegrić, Sigurnosno-obavještajna agencija nije nadležna za upit koji ste poslali. Sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informa...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?