Za: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba - Prima: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?