Imenici inženjera šumarstva i drvne tehnologije i baze licenciranih izvoditelja radova u šumarstvu

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb

Poštovani,

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima kao što je prikazano na vašim internetskim
stranicama:

1. Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva
2. Imenik ovlaštenih inženjera drvne tehnologije
3. Licence (odobrenja) za šumarske radove
4. Licence (odobrenja) za drvno-tehnološke radove.

Svrha: nekomercijalno.

Ukoliko postoje informacije o načinu vođenja navedenih skupova
podataka (npr. opisano u statutu, pravilniku ili nekom drugom
internom aktu), dostavite i njih u elektronskom obliku na ovu email
adresu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna poštanska adresa - cenzurirali administratori portala]

Silvija Zec, Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers

Poštovani,

nastavno na Vaš upit od dana 09.lipnja 2018. godine, u otvorenom zakonskom roku Vas izvještavamo kako tražene informacije, odnosno podatke ne posjedujemo u u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu niti u elektronskom obliku. Naime, traženi podaci se nalaze u bazama koje su čitljive samo ovlaštenim osobama HKIŠDT i društvu s kojim HKIŠDT ima ugovor o implemetaciji i održavanju informatičkog sustava navedenih baza podataka.

Također ističemo kako su navedeni imenici i baze licencija sa svim zakonom propisanih informacijama i podacima javno dostupni na našoj web stranici s koje možete preuzeti potrebne podatke te u slučaju potrebe kontaktirati nekog od subjekata/ispitanika.

Izvještavamo Vas također da je u tijeku usklađenje sustava zaštite osobnih podataka HKIŠDT s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Silvija Zec, tajnica HKIŠDT

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Silvija Zec

Postovana,

Obavijestavam vas da cu Povjerenici za informiranje dostaviti 2 predstavke:

1) Predstavka jer ovaj zahtjev za ponovnu uporabu niste rijesili sukladno zakonu.

2) Predstavku jer na svojim internet stranicama ne objavljujete informacije iz vase domene u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Predstavka 1:

Tijelo javne vlasti nije donijelo rješenje o odbijanju u predmetu ostvarivanja prava za pristup informaciji za zahtjev za ponovnu uporabu informacija kada se zahtjev odnosi na informacije za koje se primjenjuje ograničenje prava na pristup informaciji čime je povrijedilo odredbe §5 članka 30. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Predstavka 2:

Tijelo javne vlasti nije na svojim internetskim stranicama objavilo na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe. Razvidno je da tijelo nije objavilo navedeno a čime su povrijeđene odredbe §3 članka 10. stavka 1. točka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.).

Silvija Zec, Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers

1 Attachment

Poštovani,

Dostavljam dopis u privitku na znanje.

S poštovanjem,

Silvija Zec, tajnica HKIŠDT

show quoted sections

Silvija Zec, Croatian Chamber of Forest and Wood Technology Engineers

1 Attachment

Poštovani,

U privitku dostavljam rješenje, koje ćemo poslati poštom, uz ispriku:
prethodno (30.8.2018.) je poslano na pogrešnu adresu (11c, umjesto 119c).

Ponovno ćemo poslati i poštom, na adresu kako ste naveli u svom zahtjevu.

S poštovanjem,

<<...>>

                                  Silvija Zec, tajnica Hrvatske komore
inženjera šumarstva i drvne tehnologije

show quoted sections