Ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili pristupanja natječajima

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Ministarstvo kulture i medija, Zagreb did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Molim vas dostavu popisa subjekata kojima je Ministarstvo kulture od 1. siječnja 2012. do dana zaprimanja ovog zahtjeva izdalo pisma namjere u svrhu njihova ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili pristupanja natječajima te dostavu preslika pisama namjere.

Molim vas dostavu trazenih informacija elektronskim putem kao najekonomicnijim nacinom odgovora na zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
Karlovacka cesta 119c, Zagreb

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama.

Klasa UP/I-023-03/17-01/0006
Urbroj 532-06-01-01/8-17-01
Zagreb, 2. lipnja. 2017.

U obrazlozenju u bitnome navode da Ministarstvo kulture ne posjeduje trazena pisma namjere, stoga se trazeni podaci ne mogu smatrati informacijom u smislu ZPPI-ja.