Ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili pristupanja natječajima

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo kulture i medija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Ministarstvo kulture i medija, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo kulture, Zagreb

Molim vas dostavu popisa subjekata kojima je Ministarstvo kulture od 1. siječnja 2012. do dana zaprimanja ovog zahtjeva izdalo pisma namjere u svrhu njihova ostvarivanja inozemnih partnerstava i/ili pristupanja natječajima te dostavu preslika pisama namjere.

Molim vas dostavu trazenih informacija elektronskim putem kao najekonomicnijim nacinom odgovora na zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
Karlovacka cesta 119c, Zagreb

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama.

Klasa UP/I-023-03/17-01/0006
Urbroj 532-06-01-01/8-17-01
Zagreb, 2. lipnja. 2017.

U obrazlozenju u bitnome navode da Ministarstvo kulture ne posjeduje trazena pisma namjere, stoga se trazeni podaci ne mogu smatrati informacijom u smislu ZPPI-ja.