Imunološki zavod, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Public institutions and Health

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

9 requests
  Cijenjena gospođo Troha, Nastavno na predmetni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen u Imunološkom zavodu dana 08. rujna 2022. godine, a t...
Cijenjena gospođo Troha, Nastavno na predmetni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen u Imunološkom zavodu dana 29. lipnja 2022. godine, a temelje...
Cijenjeni gospodine Hraniću, Nastavno na ustupljeni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen elektroničkom poštom u Imunološkom zavodu dana 9. stud...
Cijenjeni gospodine Hranić, Temeljem Vašeg upita zaprimljenog u Imunološkom zavodu d.d. 16. kolovoza 2022. godine,  sukladno Zakonu o pravu na pristu...
Poštovani, Nastavno na predmetni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen u Imunološkom zavodu dana 23. veljače 2022. godine elektroničkom poštom, a...
Cijenjena gospođo Aparnik, Temeljem Vašeg upita od 06. prosinca 2021. godine, a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavljam Vam traženu...
  Cijenjena gospođo Radovan,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama- Natječaj za izbor vanjskog frakcionatora plazme dostavljamo inf...
Prodaja ljudske krvne plazme za frakcionaciju
Response by Imunološki zavod, Zagreb to Zoran Kalinić on .

Partially successful.

  Cijenjeni gospodine Kalinić, Nastavno na Vaš upit od 27. kolovoza 2021. godine, a temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne nov...
Proizvodnja na Imunološkom zavodu
Response by Imunološki zavod, Zagreb to Aglaja Andrea Aparnik on .

Partially successful.

Cijenjena gospođo Aparnik, Imunološki zavod, javna ustanova od osnutka 2015. godine nije imala proizvodnje biološki pripravaka I lijekova koje navod...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?