Imunološki zavod, Zagreb

Republic of Croatia as a founder of public bodies, Public institutions and Health

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

5 requests
  Cijenjena gospođo Aparnik,   Temaljem Vašeg upita od 13. rujna 2021. godine,  a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama dostavljam Va...
Prodaja ljudske krvne plazme za frakcionaciju
Response by Imunološki zavod, Zagreb to Zoran Kalinić on .

Partially successful.

  Cijenjeni gospodine Kalinić, Nastavno na Vaš upit od 27. kolovoza 2021. godine, a temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne nov...
Natječaj za izbor vanjskog frakcionatora plazme
Response by Imunološki zavod, Zagreb to Kristina Radovan on .

Awaiting classification.

Cijenjena gospođo Radovan, Nastavno na Vaš zahtjev pojašnjenja na Odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 19.08.2021. godine dostavljamo inform...
Cijenjeni gospodine Kasik,   Nastavno na predmetni Zahtjev za pristup informacijama zaprimljen u Imunološkom zavodu dana 16. srpnja 2021. godine,...
Proizvodnja na Imunološkom zavodu
Response by Imunološki zavod, Zagreb to Aglaja Andrea Aparnik on .

Partially successful.

Cijenjena gospođo Aparnik, Imunološki zavod, javna ustanova od osnutka 2015. godine nije imala proizvodnje biološki pripravaka I lijekova koje navod...

Only requests made using Imamo pravo znati are shown. ?