Registar koncesija u strojno čitljivom obliku

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo financija, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija, Zagreb
n/r Službeniku za informiranje
Katančićeva 5, Zagreb

Poštovani,

Molim vas dostavite javne informacije iz registra koncesija. Traženu informaciju dostavite elektronskim putem, u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu dobivenih informacija - na primjer u otvorenom formatu poput CSV, XML, JSON, Excel, ili neki drugi format koji omogućuje strojnu čitljivost datoteke. Dobivene informacije biti će korištene nekomercijalno.

Odredbom čl. 79. st. 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) propisano je da se javnim podacima u skladu sa st. 3. ovoga članka smatraju: naziv davatelja koncesije; OIB davatelja koncesije; naziv koncesionara; OIB koncesionara; datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji; rok na koji je koncesija dana; datum isteka koncesije; vrsta koncesije; naziv koncesije; područje na kojem se koncesija obavlja; visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13), odredbom čl. 2. st. 1., određeno je da je Registar koncesija središnji izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na području Republike Hrvatske.

Poznato je da se registar koncesija može javno pretraživati putem linka:
1) http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do
Ali, uz neka ograničenja:
- pretragu je moguće napraviti nakon što se riješi captcha zagonetka / verifikacija
- iz pretrage je moguće dobiti samo usku skup podataka koji odgovara najmanjem setu parametara pretrage
- nije moguće downlodati u strojno čitljivom obliku sadržaj registra.
2) http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....
To je kako piše na FINA-inim stranicama "Na ovim stranicama možete na najjednostavniji i najsuvremeniji način pristupiti podacima koji se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike Hrvatske" - ali, tamo je mogu pristupati SAMO nositelji FINA certifikata.

S obzirom da je tražena informacija sukladno članku 10(1) Zakona o
pravu na pristup informacijama trebala biti objavljena na vašim
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku, te ako je ista već objavljena i moguće je
preuzeti cijeli skup podataka putem linka za preuzimanje, dovoljno
je da u odgovoru dostavite samo link na internetsku lokaciju gdje
se nalazi opcija za download.

Molim vas da potvrdite zaprimanje ovog zahtjeva.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna adresa cenzurirana]

(ljubazno vas molim da adresu izostavite kada odgovarate radi
zaštite osobnih podataka jer će vaš odgovor biti objavljen na
imamopravoznati.org)

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,
Jeste li zaprimili moj zahtjev od 6.2.2018?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/09
URBOJ: 513-03-01-18-2

Zagreb, 21. veljače 2018.g.

 

 

                                                                                             
MIROSLAV SCHLOSSBERG

 

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je 6. veljače
2018. g. Vaš zahtjev za pristup informacijama u kojem ste zatražili
sljedeće:

Molim vas dostavite javne informacije iz registra koncesija.
     Traženu informaciju dostavite elektronskim putem, u obliku koji
     omogućuje ponovnu uporabu dobivenih informacija - na primjer u
     otvorenom formatu poput CSV, XML, JSON, Excel, ili neki drugi
     format koji omogućuje strojnu čitljivost datoteke. Dobivene
     informacije biti će korištene nekomercijalno.
    
     Odredbom čl. 79. st. 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine br.
     69/17) propisano je da se javnim podacima u skladu sa st. 3. ovoga
     članka smatraju: naziv davatelja koncesije; OIB davatelja
     koncesije; naziv koncesionara; OIB koncesionara; datum
     potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji; rok na
     koji je koncesija dana; datum isteka koncesije; vrsta koncesije;
     naziv koncesije; područje na kojem se koncesija obavlja; visina
     i/ili način obračuna naknade za koncesiju.
    
     Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13),
     odredbom čl. 2. st. 1., određeno je da je Registar koncesija
     središnji izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena
     elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na
     području Republike Hrvatske.
    
     Poznato je da se registar koncesija može javno pretraživati putem
     linka:
     1) [1]http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do
     Ali, uz neka ograničenja:
     - pretragu je moguće napraviti nakon što se riješi captcha
     zagonetka / verifikacija
     - iz pretrage je moguće dobiti samo usku skup podataka koji
     odgovara najmanjem setu parametara pretrage
     - nije moguće downlodati u strojno čitljivom obliku sadržaj
     registra.
     2) [2]http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....
     To je kako piše na FINA-inim stranicama "Na ovim stranicama možete
     na najjednostavniji i najsuvremeniji način pristupiti podacima koji
     se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike
     Hrvatske" - ali, tamo je mogu pristupati SAMO nositelji FINA
     certifikata.
    
     S obzirom da je tražena informacija sukladno članku 10(1) Zakona o
     pravu na pristup informacijama trebala biti objavljena na vašim
     internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
     čitljivom obliku, te ako je ista već objavljena i moguće je
     preuzeti cijeli skup podataka putem linka za preuzimanje, dovoljno
     je da u odgovoru dostavite samo link na internetsku lokaciju gdje
     se nalazi opcija za download.

U nastavku dajemo odgovor:

Zakonom o koncesijama (NN 69/17) člankom 78. stavkom 5. propisano je što
se smatra javnim podacima Registra koncesija, a to su: naziv davatelja
koncesije, OIB davatelja koncesije, naziv koncesionara, OIB koncesionara,
datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji, rok na
koji je koncesija dana, datum isteka koncesije, vrsta koncesije, naziv
koncesije, područje na kojem se koncesija obavlja, visina i/ili način
obračuna naknade za koncesiju.

Sukladno tome, iste je moguće pretražiti na linku
[3]http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do

Sukladno Akcijskom planu uz Strategiju za suzbijanje korupcije 2017.-2018.
utvrđena je obveza Ministarstva financija za objavom Registra koncesija u
otvorenom obliku,  s rokom za provedbu istoga kraj prvog tromjesečja
 2018. godine.

Temeljem toga Ministarstvo financija će omogućiti izvršenje obveze o
osiguranju dostupnih podataka u skladu s predviđenim rokom.

 

S poštovanjem,

                                                                                 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
                                                                                             
         

Darko Bekić

 

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija

References

Visible links
1. http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do
2. http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....
3. http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do

Miroslav Schlossberg

Za: Informiranje

Poštovani,
Hvala vam na odgovoru od 21.2.2018. Vaš odgovor se ne smatra odgovorom na zahtjev za ponovnu uporabu od 6.2.2018. u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

U zahtjevu od 6.2.2018. tražene su javne informacije iz registra koncesija.

Kao što ste i naveli, Zakonom o koncesijama (NN 69/17) člankom 78. stavkom 5. propisano je što
se smatra javnim podacima Registra koncesija.

Tražene informacije potrebne su u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu dobivenih informacija - na primjer u
otvorenom formatu poput CSV, XML, JSON ili Excel, ili neki drugi
format koji omogućuje strojnu čitljivost datoteke.

Također napominjem da link iz vašeg odgovora ne pruža traženo te
još jednom podsjećam na članak 10(1) Zakona o pravu na pristup
informacijama prema kojemu bi ove informacije već trebale biti
objavljena na vašim internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku a kao što je uvid u vašu internetsku stranicu pokazao da to nije trenutno stanje.

Iz tog razloga putem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija od
6.2.2018 tražio sam dostavu tih podataka u strojno čitljivom
obliku.

Zakon jasno nalaže da u članku 34(1) (NN 85/15) da je ponovna uporaba informacija dopuštena i dostupna svim podnositeljima zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima. Broj podnositelja zahtjeva kojima tijelo odobrava pravo na ponovnu uporabu informacija nije ograničen. Tijelo ne može ugovorom ili drugim sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu ponovnu uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih informacija od strane drugih korisnika. Te dalje navodi pravo na ponovnu uporabu informacija u članku 27(1) (NN 85/15) da svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Zakon o pravu na pristup informacijama zadnji je puta 2015. gosine usklađen s Europskom direktivom o ponovnoj uporabi podataka te u članku 28 (NN 85/15) navodi praktična rješenja za ponovnu uporabu informacija. S ozbirom da je prošlo već 2 godine a ovo tijelo nije usklađeno tj ne objavljuje proaktivno informacije iz članka 10. a koje moraju biti objavljene u obliku pogodnom za ponovnu uporabu, ne zanimaju me budući planovi ili čekanje da se nešto možda javno objavi.

Sukladno Zakonu, rok za dostavu traženih podataka na zahtjev za ponovnu uporabu je 15 dana a koji je može dodatno produžiti za 15 dana u iznimnim okolnostima. Zahtjev je podnesen dana 6.2. i redovan rok za odgovor je istekao 21.2.2018. Molim vas da tražene podatke najjednostavnije exportate (izvezete) iz registra i dostavite u obliku pogodnom za ponovnu uporabu ne kasnije od 5.3.2018 kako predmet ne bi ušao u drugostupanjski proces (žalba Povjerneiku za informiranje) radi šutnje administracije.

Smatram da je zahtjev neodgovoren te vam molim postupanje sukladno
Zakonu o pravu na pristup inormacijama.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Informiranje

Poštovani službenik za informiranje pri Ministarstvu financija,
Vama za informaciju - poslana je žalba Povjereniku za informiranje:

U Zagrebu 13. ožujka 2018.

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Ministarstvo financija
Katančićeva 5
10 000 Zagreb

Ž A L B A

radi šutnje tijela javne vlasti Ministarstvo financija (dalje u tekstu: tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Prilozi:

1. Preslik korespodencije po predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama koja uključuje zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 6. veljače 2018., poslan elektroničkim putem http://imamopravoznati.org/request/regis...
2. Obavijest tijela javne vlasti KLASA: 032-01/18-01/09, URBOJ: 513-03-01-18-2, od 21. veljače 2018.
3. Zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija, od 28. veljače 2018.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), žalitelj je tijelu javne vlasti dana 6. veljače 2018. godine podnio uredan zahtjev za ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava javne informacije iz registra koncesija.

Traženu informaciju dostavite elektronskim putem, u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu dobivenih informacija - na primjer u
otvorenom formatu poput CSV, XML, JSON, Excel, ili neki drugi
format koji omogućuje strojnu čitljivost datoteke. Dobivene
informacije biti će korištene nekomercijalno.

Odredbom čl. 79. st. 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine br.
69/17) propisano je da se javnim podacima u skladu sa st. 3. ovoga
članka smatraju: naziv davatelja koncesije; OIB davatelja
koncesije; naziv koncesionara; OIB koncesionara; datum
potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji; rok na
koji je koncesija dana; datum isteka koncesije; vrsta koncesije;
naziv koncesije; područje na kojem se koncesija obavlja; visina
i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13),
odredbom čl. 2. st. 1., određeno je da je Registar koncesija
središnji izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena
elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na
području Republike Hrvatske.

Poznato je da se registar koncesija može javno pretraživati putem
linka:
1) http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do
Ali, uz neka ograničenja:
- pretragu je moguće napraviti nakon što se riješi captcha
zagonetka / verifikacija
- iz pretrage je moguće dobiti samo usku skup podataka koji
odgovara najmanjem setu parametara pretrage
- nije moguće downlodati u strojno čitljivom obliku sadržaj
registra.
2) http://regkon.fina.hr/RegistarKoncesija....
To je kako piše na FINA-inim stranicama "Na ovim stranicama možete
na najjednostavniji i najsuvremeniji način pristupiti podacima koji
se odnose na sve ugovore o koncesijama na području Republike
Hrvatske" - ali, tamo je mogu pristupati SAMO nositelji FINA
certifikata.

S obzirom da je tražena informacija sukladno članku 10(1) Zakona o
pravu na pristup informacijama trebala biti objavljena na vašim
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku, te ako je ista već objavljena i moguće je
preuzeti cijeli skup podataka putem linka za preuzimanje, dovoljno
je da u odgovoru dostavite samo link na internetsku lokaciju gdje
se nalazi opcija za download.

D o k a z : preslik korespodencije po predmetu za pristup informacijama od 6. veljače 2018.

II. Dana 21. veljače 2018. godine tijelo javne vlasti dostavlja obavijest da je tražene informacije moguće pretražiti na linku http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do.

Osim toga tijelo javne vlasti također podsjeća koji su to javni podaci iz registra:

Zakonom o koncesijama (NN 69/17) člankom 78. stavkom 5. propisano je što
se smatra javnim podacima Registra koncesija, a to su: naziv davatelja
koncesije, OIB davatelja koncesije, naziv koncesionara, OIB koncesionara,
datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji, rok na
koji je koncesija dana, datum isteka koncesije, vrsta koncesije, naziv
koncesije, područje na kojem se koncesija obavlja, visina i/ili način
obračuna naknade za koncesiju.

Dalje u tekstu također navode planove za otvaranje podataka:

Sukladno Akcijskom planu uz Strategiju za suzbijanje korupcije 2017.-2018.
utvrđena je obveza Ministarstva financija za objavom Registra koncesija u
otvorenom obliku, s rokom za provedbu istoga kraj prvog tromjesečja
2018. godine.

Temeljem toga Ministarstvo financija će omogućiti izvršenje obveze o
osiguranju dostupnih podataka u skladu s predviđenim rokom.

D o k a z : obavijest tijela javne vlasti KLASA: 032-01/18-01/09, URBOJ: 513-03-01-18-2, od 21. veljače 2018.

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u odgovoru tijela javne vlasti od 21. veljače te dana 28. veljače 2018. dostavlja zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija u kojem navodi:

U zahtjevu od 6.2.2018. tražene su javne informacije iz registra
koncesija.

Kao što ste i naveli, Zakonom o koncesijama (NN 69/17) člankom 78.
stavkom 5. propisano je što
se smatra javnim podacima Registra koncesija.

Tražene informacije potrebne su u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu dobivenih informacija - na primjer u
otvorenom formatu poput CSV, XML, JSON ili Excel, ili neki drugi
format koji omogućuje strojnu čitljivost datoteke.

Također napominjem da link iz vašeg odgovora ne pruža traženo te
još jednom podsjećam na članak 10(1) Zakona o pravu na pristup
informacijama prema kojemu bi ove informacije već trebale biti
objavljena na vašim internetskim stranicama na lako pretraživ način
i u strojno čitljivom obliku a kao što je uvid u vašu internetsku
stranicu pokazao da to nije trenutno stanje.

Iz tog razloga putem zahtjeva za ponovnu uporabu informacija od
6.2.2018 tražio sam dostavu tih podataka u strojno čitljivom
obliku.

Zakon jasno nalaže da u članku 34(1) (NN 85/15) da je ponovna
uporaba informacija dopuštena i dostupna svim podnositeljima
zahtjeva uz istu naknadu i pod istim uvjetima. Broj podnositelja
zahtjeva kojima tijelo odobrava pravo na ponovnu uporabu
informacija nije ograničen. Tijelo ne može ugovorom ili drugim
sporazumom ili odlukom odobriti podnositelju zahtjeva takvu ponovnu
uporabu informacija koja bi spriječila ponovnu uporabu tih
informacija od strane drugih korisnika. Te dalje navodi pravo na
ponovnu uporabu informacija u članku 27(1) (NN 85/15) da svaki
korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne
ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Zakon o pravu na pristup informacijama zadnji je puta 2015. godine
usklađen s Europskom direktivom o ponovnoj uporabi podataka te u
članku 28 (NN 85/15) navodi praktična rješenja za ponovnu uporabu
informacija. S ozbirom da je prošlo već 2 godine a ovo tijelo nije
usklađeno tj ne objavljuje proaktivno informacije iz članka 10. a
koje moraju biti objavljene u obliku pogodnom za ponovnu uporabu,
ne zanimaju me budući planovi ili čekanje da se nešto možda javno
objavi.

D o k a z : zahtjev za dopunu odnosno ispravak informacija od 28. veljače 2018.

IV. U zakonskom roku i to u roku 15 dana nakon isteka roka za odgovor računajući od dana dostave zahtjeva za dopunu odnosno ispravak informacija, žalitelj dostavlja ovu žalbu radi šutnje administracije.

V. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s odredbama članka 30. Zakona o pravu na pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

* Žalba se uvažava.
* Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup zatraženoj informaciji u skladu sa Zakonskim propisima.
* Moli se Povjerenik za informiranje da izvrši nenajavljeni inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg

Za: Informiranje

Postovani,
Zahvaljujem na odgovoru.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

---------- Forwarded message ---------
From: Darko Bekić <[email address]>
Date: Fri, Dec 7, 2018 at 12:02 PM
Subject: nadopuna zahtjeva za pristup informacijama, odgovor
To: [email address] <[email address]>
Cc: [email address] <[email address]>

Poštovani,

U prilogu se nalazi odgovor na Vašu nadopunu zahtjeva za pristup informacijama.

Prilog:
[1] https://app.box.com/s/imcg4t4nle0u1buz5p...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Klasa UP/II-008-07/18-01/847
Urbroj 401-01/11-18-01
13. prosinca 2018.

RJESENJE
kojim se obustavlja postupak povodom zalbe od 14. ozujka 2018.

Iako su u vrijeme izjavljivanja zalbe bile ispunjene pretpostavke za izjavljivanje zalbe zbog nerjesavanja zaljiteljevog zahtjeva za pnovnu uporabu informacija u zakomom propisanom roku, MiMinistarstvo je pruzilo odgovor dana 7. prosinca 2018 te vise ne postoje pravne pretpostavke za vodenje ovog postupka zbog nerjesavanja zahtjeva.