Sastav Povjerenstva za izradu novog Zakona o pobačaju

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministarstvo zdravstva, Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

povodom izjave ministra Milana Kujundžića Hini, 26.11.2018., o izradi novog Zakona o pobačaju i oformljenom Povjerenstvu za izradu zakona čiji članovi i institucije iz kojih članovi dolaze nisu objavljeni javnosti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama tražim da se javno obznani Odluka o formiranju Povjerenstva za izradu Zakona o pobačaju i sastav Povjerenstva za izradu Zakona o pobačaju.

Obzirom da se radi o jako osjetljivom Zakonu koje se bavi pitanjem pobačaja, pitanjem koje je u javnosti češće područje ideoloških borbi nego stručnih rasprava, od izuzetne je važnosti da rad Povjerenstva bude transparentan i da je javnost informirana o sastavu Povjerenstva kako bi se steklo povjerenje i sigurnost da u Povjerenstvu za izradu Zakona o pobačaju sjede stručnjaci i stručnjakinje koji će se voditi znanstvenim spoznajama, a ne ideološkim motivima.

S poštovanjem,
Lana Bobić

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org